Полезни съвети

Етикет при пътуване със самолет

http://profit.bg/news/Etiket-pri-putuvane-sus-samolet/nid-103356.html

 

Визова информация за пътуващи в чужбина български граждани

http://www.mfa.bg

 

Най-добрите авиолинии в света

http://profit.bg/news/Naj-dobrite-aviolinii-v-sveta-/nid-80720.html

 

Най-добрите летища в света

http://profit.bg/news/Naj-dobrite-letishta-v-sveta-/nid-77466.html

 

Кой са най-сигурните авиолинии в света?

http://profit.bg/news/Koi-sa-naj-sigurnite-aviolinii-v-sveta-/nid-71989.html

 

Virgin Atlantic с най-красивите стюардеси

http://profit.bg/news/Virgin-Atlantic-s-naj-krasivite-styuardesi-/nid-75487.html

 

Най-красивите летища в света

http://profit.bg/news/Naj-krasivite-letishta-v-sveta/nid-59591.html

 

 

Превоз на продукти от животински произход

 Вносът на продукти от животински произход в Европейския съюз подлежи на стриктни процедури за ветеринарно-санитарен контрол. Поради риска от внасяне на болести в Европейския съюз, чрез продукти от животински произход, съдържащи патогени и причиняващи инфекциозни заболявания по животните, се забранява внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти мляко и млечни продукти за лична консумация.

Изключения се допускат за следните категории продукти:

Бебешко мляко на прах, детски и специални храни, необходими по здравословни причини при условие, че представляват пакетирани петентовани маркови продукти, не изискват съхранение в хладилник преди отваряне и цялостната им опаковка не е нарушена.

Месо, месни продукти, мляко или млечни продукти за лична консумация от Ферьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария с общо тегло под 5 кг.

Месо, месни продукти, мляко или млечни продукти за лична консумация от Андора, Норвегия и Сан Марино.

Други количества месо, месни продукти, мляко, млечни продукти могат да бъдат внесени от пътник в Общността само при положение че:

Притежава необходимите документи от официалните ветеринарно-санитарни органи на държавата, от която идва, които потвърждават, че стоките отговарят на изискванията за внасяне в Европейския съюз.

Декларира всички такива стоки и представи документите при пристигането си в оторизиран граничен инспекционен пункт на ЕС за ветеринарен контрол.

Месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, които не отговарят на тези правила, следва да бъдат предадени при пристигане на границата за служебно унищожаване.

Недекларирането на такива продукти може да доведе до налагане на глоба или повдигане на обвинение в наказателно деяние.

Пътниците имат право да внасят храни от животински произход, различни от:месо, месни продукти, мляко и млечни продукти, с тегло до 1 кг, без да бъдат предавани за проверка.

Източник: air.bg